Taśma butylowa i jej zastosowania

Obecnie zarówno w przemyśle jak i w budownictwie coraz częściej wykorzystywany jest butyl. Wykorzystanie tego typu materiału dowodzi, że coraz większej ilości dziedzin gospodarki, firmy zaczynają sięgać po rozwiązania inspirowane naturą.

Czym charakteryzuje się butyl?

Butyl jest jednym z najpopularniejszych polimerów klasyfikowanych do grupy kauczuków syntetycznych (stąd też materiał ten często określany jest mianem kauczuku butylowego). Jest to materiał powstający w wyniku polimeryzacji izobutylenu bądź kopolimeryzacji izobutylenu (z dodatkiem izoprenu lub butadienu). W przypadku butylu dla zachowania jego funkcjonalności konieczne jest poddanie tego materiału wulkanizacji. Do tego celu wykorzystuje się związki siarki, czasem także związki nitrozowe. Butyl jest także idealnym środkiem izolującym, dlatego też bardzo często wykorzystywany jest do produkcji profesjonalnych taśm izolacyjnych.
Poza doskonałymi właściwościami izolacyjnymi kauczuk butylowy charakteryzuje się również:
– wodoszczelnością,
– paroszczelnością,
– dużą elastycznością,
– dużą odpornością na utlenianie, kwasy o zasady,
– dużą naturalnością,
– brakiem szkodliwych składników składających się na materiał.

Butyl w zastosowaniu w taśmach izolacyjnych

Taśma butylowa ze względu na właściwości materiału, z jakiego została wykonana charakteryzuje się silnymi właściwościami izolacyjnymi oraz hydroizolacyjnymi. Obecnie stanowi ona jeden z najlepszych i najskuteczniej działających uszczelniaczy na rynku. Butylowa taśma dostępna jest w dwóch wersjach – jednostronnej oraz dwustronnej. Tu w zależności od wybranego rodzaju jest ona pokryta aluminium bądź fizeliną. Ze względu na dużą lepkość jaka wykazuje się butyl, taśmy wykonane przy jego pomocy będą nie tylko doskonałym materiałem izolacyjnym, ale również idealnie sprawdzą się jako element uszczelniający. Zastosowanie taśmy butylowej do uszczelniania pokrycia dachowego pozwoli dodatkowo na wyciszenie wnętrza (ze względu na bardzo dużą zdolność butylu do tłumienia hałasu).